HOHManager – manažer šifrovací hry pro Windows Mobile

HOHManager vznikl jako podpora Horské Orientační Hry, kterou každý rok organizuje Michal Peitz sám, a bodla mu pomoc s počítáním stavu hry, odesíláním nápověd a pořadí ve hře. Pokud netušíte, co jsou šifrovací hry, tak se mrkněte třeba sem: Kalendář šifrovacích her.

HOHManager umí importovat a exportovat data hry z/do CSV, aby se dala editovat v Excelu/OOo. HOHManager přijímá SMSky od týmů, počítá body, pořadí, penalizace, odesílá SMSky s nápovědami, s informacemi o pořadí atd. a obsahuje rozhraní pro korekci špatně poslaných SMSek.

HOHManager je napsaný v C#, běží na WM 5.0 a vyšších, podmínkou je .NET CF 3.0 (myslím). Bude-li zájem, můžu ho dát k dispozici zdrojový kód, jinak pokud byste ho chteli zkusit nebo potřebujete úpravy pro svou hru, napište.

Další informace, obrázky a download uvnitř článku.

Jak HOHManager používat

Rychlý návod, jak na to:

 1. Stáhnout a zkompilovat solution pro své zařízení v MS VS 2008 nebo stáhnout zkompilovanou binárku dole, nahrát PocketPC a spustit.
 2. V menu Import/Export vyexportovat všechny tři datové soubory (týmy, šifry, pravidla), stáhnout je do PC.
 3. Editovat/doplnit v Excelu nebo notepadu (UTF-8, text do uvozovek, buňky oddělované středníkem).
 4. Soubory nahrát zpět do PocketPC a všechny tři načíst. Povedlo-li se, hotovo!
 5. Program teď čeká na příchozí SMS, odpovídá a počítá stav. Tým je možné ručně odstartovat/vzdát/finalizovat na záložce Tým-Info.
 6. Exportovat Aktuální stav hry a přijaté SMS, zkopírovat do PC, načíst v Excelu a.. to už je na vás.

Pravidla počítání

HOHManager podporuje:

 • Nápovědy – odesílání nápověd k šifrám, možnost omezení počtu nápověd na tým
 • Pořadí – odesílání pořadí ve hře, na vyžádání i po řešení šifry
 • Bonifikace šifer – koeficient násobného počtu bodů za šifru podle pořadí příchodu
 • Skupiny šifer – týmu se počítá jen první vyřešená šifra ze skupiny
 • Rozdílný čas staru – každý tým může startovat v jiný čas, který se v pořadí na šifrách a cíli bere v úvahu
 • Penalizace za pozdní příchod – bodové penalizace za pozdní příchod do cíle v bodových pásmech a diskvalifikace po timeoutu
 • Vzdání týmu po SMS
 • Možnost vyměnit pravidla/týmy/šifry v průběhu hry

Další poznámky:

 • Čas startu týmu se nastavuje v CSV souboru týmů, tým se automaticky odstartuje v tento čas (není potřeba mačkat Start týmu).
 • Stav programu se ukládá po každé změně, měl by být odolný proti kousnutí zařízení nebo pádu programu.
 • SMSky po zachycení programem projdou i do PocketOutlooku, takže i když program úplně něco pokazí, tak SMSky ze hry se neztratí.
 • Validní SMSky lze z programu exportovat do CSV ve tvaru: čas;číslo;text a zpracovat ručně
 • Je možné importovat Šifry i Týmy bez ztráty průběhu hry (checkbox na obrazovce Import/Export), ale všechny už obdržené SMS se jakoby obdrží znova včetně odeslání odpovědí týmům.
 • Resetovat stav programu tedy lze efektivně načtením nových Šifer a Týmu se zaškrtnutým Zahodit stav hry….
 • Dvojklikem na řádek (skoro) jakéhokoliv listboxu se zobrazí detail řádku.
 • Za správnou odpověď bez nápovědy se započítají body dle bonifikace, za správnou odpověď s nápovědou polovina bodů, za špatnou odpověď s i bez nápovědy se týmu odečte hodnota šifry, za nezodpovězenou šifru s nápovědou se odečte polovina hodnoty šifry, a šifra bez odpovědi a bez nápovědy je samozřejmě za 0.
 • Počítá se vždy pouze první odpověď ze skupiny šifer, ostatní se ignorují, včetně žádostí o nápovědu po přijetí řešení.
 • Testoval jsem to pouze na emulátoru a pouze na 240×320… a je to můj první a zatím jediný program v C#, tak shovívavost 🙂

Tvary SMSek

HOHManager podporuje čtyři druhy SMSek:

 • Odpověd na jednu nebo více šifer: “ID_tymu ID_sifry:odpoved ID_sifry:odpoved ID_sifry:odpoved” atd. (zaregistruje odpovědi na šifry)
 • Žádost o nápovědu k šifře: “ID_tymu ID_sifry NAPOVEDA” (odešle nápovědu, pokud tým ještě může brát)
 • Žádost o aktuální pořadí ve hře: “ID_tymu PORADI” (odešle info o pořadí ve hře)
 • Informaci o vzdání týmu: “ID_tymu VZDAVAME” (vzdá tým)

Odpovědi posílá HOHManager na číslo, ze kterého SMS přišla. Neodpovídá-li text SMS žádnému vzoru, objeví se na záložce Problémy a můžete ho opravit nebo SMS smazat (v Exportovaných SMS zůstane).

Obrázky

Úpravy

Tyto poznámky se týkají zde stahnutelné verze programu. HOHManager jde ale poměrně jednoduše upravit pro potřeby snad jakékoliv šifrovačky. Napište.

Download

.. odkazy ještě nefungují, ale budou během týdne. Kdyby ne, tak napište. Dotace každopádně fungují 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *